Overlijden Claessens Pierre

Helaas moet ik jullie het overlijden mededelen van onze gewezen Voorzitter (14 jaar) Claessens Pierre op 83 jarige leeftijd, zie bijlage,
Namens het Bestuur en spelers van de LGB onze innige deelneming en veel sterkte toegewenst aan heel de familie bij dit groot verlies.
Overlijdensbericht Claessens Pierre.pdf (3,2 MB)