Overlijden Paulissen Guillaume

Helaas moet ik jullie het overlijden meedelen van Paulissen Guillaume, gewezen speler van BC De Pelikaan.
Aan zijn dierbare echtgenote en kinderen, onze innige deelneming en veel sterkte bij dit groot verlies.
Guillaume Paulissen.JPG