Wet op de Privacy


Ten gevolge deze nieuwe wet die in Mei van kracht zal zijn is de Limburgse Golfbiljart Bond gebonden deze nauwgezet toe te passen ten overstaan van onze leden en de wet, alle nieuw aansluitingen, transfers dienen deze privacy verklaring te ondertekenen.
Onder nieuws staat er een knop wet op de privacy waar u twee documenten zal vinden die jullie zorgvuldig moeten lezen.
Indien er zich nog wijzigingen zouden voordoen aan deze documenten zal ik jullie tijdig hiervan in kennis stellen.